חשמל ודיאגנוסטיקה

מחלקת חשמל ודיאגנוסטיקה

מחלקת חשמל ודיאגנוסטיקה

מחלקת חשמל ודיאגנוסטיקה מחלקת חשמל ודיאגנוסטיקה (אבחון) במרכז השירות של אילן בסון במודיעין מחלקת החשמל לרכב  במוסך המרכזי של סוכנות