שילדה סימטרית

שילדה סימטרית

שילדה סימטרית

הנאת נהיגה כתוצאה מתצורה פשוטה בעלת סימטרייה רוחבית